Algemeen

De visclub "De Dweilvissers" is een in Breda gevestigde vereniging met een ledenaantal dat schommelt tussen 30 en 40. De vereniging is opgericht op 28 december 1979, en heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Er is een bestuur van vijf personen.

In principe wordt er vijf à zesmaal per jaar gevist, waarvan tweemaal op de Noordzee en viermaal op de Ooster- dan wel Westerschelde en Grevelingen. De vistochten op de Noordzee gaan slechts door als het weer het toelaat, d.w.z. bij windkracht 5 of meer wordt niet uitgevaren en wordt de tocht afgelast. Er wordt dan geprobeerd een andere datum te vinden waarop de vistocht alsnog gehouden zou kunnen worden, maar we zijn dan natuurlijk afhankelijk van de agenda van de schipper.

Gevist wordt er gewoonlijk tussen begin oktober en eind mei. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt doorgaans eind september/begin oktober gehouden.

Zeevisvereniging de Dweilvissers is een vereniging, die uitsluitend vist met de betere visboten op zowel de Noordzee als op de Oosterschelde, Westerschelde en Grevelingen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb