Clubblad

Warteltaal

De Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 1994 bij café Boerke Verschuren in het Ginneken is ook de geboortedatum van ons clubblad Warteltaal. Het waren Maarten en Kik, die toen spontaan het initiatief hebben genomen om de verantwoordelijkheid en de redactie op zich te nemen. De naam Warteltaal, een woordspeling van wartel en wartaal, die ook uit hun koker kwam, werd met luid applaus begroet. Hun bemoeienis heeft door omstandigheden slechts één uitgave mogen duren.
 
Piet en Thea hebben toen Warteltaal gered door de gehele redactie over te nemen. Toen zij in 1998 besloten om in 1999 een wereldreis van een half jaar met hun camper naar China te maken, moesten ook zij na twaalf uitgaven hun griffel aan die camper hangen en hun redactionele activiteiten overdragen.

Rob is vervolgens bereid gevonden om de technische druk - en verwerkingsactiviteiten, alsmede de gehele verzending op zich te nemen, echter wel onder de voorwaarde dat hij zich niet zal bezighouden met tekst en redactie. Tot een tijd geleden heeft Rob de redactie (Jack en Ad ) Dweilvisserswind uit de zeilen gehaald.

 

Ondertussen bestaat het clubblad niet meer in zijn analoge vorm en is deze gewijzigd in Warteltaal Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt digitaal verzonden op het moment dat er behoefte aan bestaat en heeft dus geen regelmatig verschijningspatroon. De redactie bestaat uit de bestuursleden.