PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Zeevisvereniging De Dweilvissers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zeevisvereniging De Dweilvissers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een (eventueel) contactformulier op de website aan Zeevisvereniging De Dweilvissers verstrekt. Zeevisvereniging De Dweilvissers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- , achternaam en voorletters;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer (mobiel en vast);
  • Uw e-mailadres;
  • Uw geboortedatum;
  • Uw datum van lidmaatschap

Waarom Zeevisvereniging De Dweilvissers uw gegevens nodig heeft

Zeevisvereniging De Dweilvissers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor zaken de vereniging betreffende.

Hoe lang Zeevisvereniging De Dweilvissers gegevens bewaart

Zeevisvereniging De Dweilvissers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard na de datum van beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.

Delen met anderen

Zeevisvereniging De Dweilvissers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Zeevisvereniging De Dweilvissers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Deze gegevens worden gebruikt voor informatie van het bestuur. Zeevisvereniging De Dweilvissers gebruikt deze informatie niet om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden  niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar adhurks@gmail.com . Zeevisvereniging De Dweilvissers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Zeevisvereniging De Dweilvissers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zeevisvereniging De Dweilvissers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zeevisvereniging De Dweilvissers. Zeevisvereniging De Dweilvissers is te bereiken via:

Postadres: Vriesdongen 47  4819 EA Breda

Telefoon: 06-201570333

E-mailadres: adhurks@gmail.com