Kanjerkoningen

De vereniging stelt een wisseltrofee (genaamd de Raymond Grosfeld Wisseltrofee) ter beschikking, welke per vistocht wordt toegekend aan de Dweilvisser die de langste vis heeft gevangen.

Aan het eind van het visseizoen wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering een trofee uitgereikt aan die Dweilvisser aan wie in het afgelopen seizoen de meeste keren de Raymond Grosfeld Wisseltrofee is uitgereikt.

Bij gelijk aantal uitreikingen van de Raymond Grosfeld Wisseltrofee is de som van de totale lengte van de gevangen vis van de betrokken Dweilvisser bepalend. 

 

Het bestuur heeft besloten deze bokaal, die jaarlijks wordt uitgereikt aan de Dweilvisser die de langste vis vangt (de Kanjerkoning) te vernoemen naar Dolf Grosfeld (Dolf Grosfeld Bokaal), aangezien het bestuur van mening is, dat onze voormalige voorzitter een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van onze vereniging. Dolf is de (mede)oprichter van onze vereniging en de gangmaker door de jaren heen. Door zijn enthousiasme en inzet is onze vereniging nog steeds een bloeiende club.

Deze bokaal wordt een wisselbokaal, die eigendom van de vereniging blijft. De Kanjerkoning krijgt wel een bokaal die hij mag behouden.

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb